Ugunsdrošība


Ugunsdrošības signalizācijas

Ugunsdrošības signalizācija ir paredzēta, lai reģistrētu aizdegšanos apsargajamā objektā un paziņotu par to ar skaņas signāliem un signāla raidīšanai uz Centrālo Apsardzes Pulti.

Piedāvājam modernāko ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu, kā arī:

  • projektēšanu;
  • montāžu;
  • uzstādīšanu un apkalpošanu 24 stundas diennaktī.

Izstrādājam ugunsdrošības instrukcijas, atbilstoši Jūsu uzņēmuma specifikai un darbības jomai

Ugunsdrošības instrukciju izstrādā saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, ražošanas iekārtu tehnoloģiskajām prasībām un ekspluatācijām, kā arī ņemot vērā ēku un būvju, tehnoloģisko iekārtu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību (LR MK noteikumi Nr.238)

Ugunsdrošības rīcības plāns ugunsgrēka gadījumam

Objektos ar sprādzienbīstamu vidi un objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), izstrādā ugunsdrošības rīcības plānus.

Evakuācijas plāns

Ēkām, kurās vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), izstrādā cilvēku evakuācijas plānus (LVS 446; MK noteikumi Nr.238) Formāts A-3; A-4

Ugunsgrēka riska novērtējums

Riska vadība ir pasākumu komplekss, kas vērsts uz ugunsgrēka cēloņu preventīvu ugunsgrēka novērtējumu vai to seku samazināšanu, kas nozīmē konkrētu darbību vai pasākumu riska samazināšanai, tiem nepieciešamo naudas līdzekļu un citu materiālo resursu plānošanu (LR MK ugunsdrošības noteikumi Nr.238)

Objektu apsekošana un konsultāciju sniegšana ugunsdrošības jomā

Piedāvājam nepieciešamo ugunsdrošības dokumentāciju, atbilstoši LR MK Ugunsdrošības noteikumiem Nr.238

Iesakiet draugiem:
TOP