Fiziskā apsardze

Pareiza lauva 2Speciāli apmācīti, profesionāli un ārkārtas situācijām sagatavoti darbinieki veiks objekta apsardzi.  Atkarībā no uzņēmuma specifikas nodrošināsim caurlaižu režīmu, videonovērošanu, sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un dažādu procesu reģistrēšanu. Nodrošinām pastiprinātu apsardzi svarīgu pasākumu laikā. Apsardzes koncepcija tiek izstrādāta individuāli, atbilstoši uzņēmumā nepieciešamajam drošības līmenim un komercobjekta specifikai.

Apsargājamo objektu apsardze tiek veikta saskaņā ar “LVST” izstrādātām un ar Klientu individuāli saskaņotām Objektu apsardzes instrukcijām, kurās ir noteikts:

 • Apsardzes darbinieku tiesības un pienākumi veicot objekta apsardzi;
 • Apsardzes darbinieku rīcība ārkārtas situācijās;
 • Nepieciešamie kontakttālruņi un cita informācija, kura var ietekmēt apsargājamā objekta drošību

Mēs rūpējamies par objektu, informācijas un cilvēku drošību:

 • valsts un pašvaldības iestādēs, finansu institūcijās un biroju ēkās;
 • ražošanas, loģistikas uzņēmumos;
 • tirdzniecības un atpūtas/ izklaides centros un masu pasākumos
 • sniedzam īstermiņa un ilgtermiņa fiziskās apsardzes pakalpojumus objektiem un dažādiem pasākumiem
 • piedāvājam attālināto video novērošanu
 • sniedzam ugunsdzēsības pakalpojumus
 • nodrošinām bruņotu apsardzi, izmantojot speclīdzekļus
 • organizējam teorētiskās un prakstiskās apmācības ārkārtas situācijās
 • izstrādājam drošības koncepciju un sniedzam konsultācijas saistītajos ar drošību jautājumos.

Atbilstoši klientu individuālajai uzņēmumu darbības specifikai, piedāvājam individuālus drošības risinājumus:

 • drošības pakalpojumi sporta un masu izklaides pasākumos
 • personiskās apsardzes (miesassargu) pakalpojumi
 • kravu pavadīšana un pārbaude
 • personāla pārbaude
 • apgaita ar vai bez transporta
 • kases pārbaudes/kontroles pirkumi
 • atslēgu uzraudzības pakalpojumi
 • identifikācijas karšu izgatavošana

 

Iesakiet draugiem:

TOP